Pozvánka na členskou schůzi 8.3.2016 v 17.00 hod. + nové stanovy

03.03.2016 18:00

Nové stanovy ke stažení  ZDE 

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Brdy nad zlato,z.s. která se koná v pátek 18. 3. 2016 17.00 hod. (prezence od 16.45 hod.) v salonku Hvožďanské hospody ve Hvožďanech

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba návrhové a volební komise
3. Schválení programu
4. Zpráva výboru spolku o činnosti za rok 2015
5. Zpráva o hospodaření za rok 2015
6. Plán činnosti na rok 2016
7. Členské příspěvky
8. Odsouhlasení stanov
9. Volba členů výboru
10. Volba členů kontrolní komise
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr

V případě, že se nesejde nadpoloviční většina všech členů (dle čl. 7 odstavce 2. stanov občanského sdružení Brdy nad zlato), bude se konat náhradní členská schůze téhož dne 18. 3. 2015 v 17.15 hod. v salonku Hvožďanské hospody ve Hvožďanech. Body programu zůstávají stejné.

Těšíme se na Vaši účast.

Jan Šefrna
předseda Brdy nad zlato, z.s.